Thursday, 9 December 2021

Re: Denpa Onna

[10:19 PM] erejnion: I think I will watch Denpa Onna once again
[10:19 PM] erejnion: it's a surprisingly rewatchable anime
[10:20 PM] erejnion: you find new snapshots to take on every rewatch
[10:20 PM] hellraiser: I still think it's the pinnacle of eroticism for Shaft
[10:20 PM] hellraiser: nothing comes even close
[10:20 PM] erejnion: these are two frames all in all
[10:20 PM] erejnion: they take 1/12th of a second on screen together
[10:21 PM] hellraiser: that's how it is when you have passion for your work

Saturday, 4 December 2021

Реорганизация на трамвайните линии в София

 • скъсяване на тм11 от Княжево до Хан Кубрат
 • скъсяване на тм7 от МанЛи до Централна Гара
 • премахване на тм1
 • премахване на тм4 и тм18
 • тм3 от Захарна до Иван Вазов
 • намаляване на интервалите по тм3, тм5, тм7, тм10, тм 11, тм12
 • синхронизиране на тм10 и тм12 по Графа
 • удължаване на тм5 от Княжево до Орландовци


Негативи:
 • премахване на трамвайната връзка от Орландовци към Попа - не е особен негатив, защото така или иначе това винаги е бил заобиколен маршрут, и ако хората пътуват посока изток, обикновено слизат и ходят към Сточна Гара
 • премахване на трамвайната връзка от Илиянци към Красна Поляна/Княжево - мисля че не е особен проблем, особено предвид че прекачването ще е лесно между две по-редовни линии
 • премахване на трамвайната връзка която тм3 прави от Орландовци до ЦГ/Ботев - тя и в момента практически я няма с такива интервали
 • разчитане на един и същи интервал на трамвай от Орландовци до Княжево - в момента до Орландовци ходят повече мотриси на час отколкото тм5 имаше преди ремонта, така че там ще е нормално натоварено като за край на линията (т.е. колкото е натоварено и в Княжево). Има три километра от колелото в Княжево до там където става натоварено (Каблешков), и има пак точно 3 километра от колелото в Орландовци до Халите.

Позитиви:
 • подобряване на обслужването на Орландовци: вместо 3 линии с различни интервали, една редовна линия, която прави важни връзки
 • намаляване на интервалите по Борис 3, по България, по Стамболийски и Баучер, по К. Величков, към Захарна и Иван Вазов
 • създаване на по-удобни прекачвания: между тм5 и М1/М4, между тм5 и тм20/22, между М2 и тм11
 • удобна последна спирка на тм5
 • пътувайки на север от Сердика, би имало избор между три редовни висококапацитетни линии: М2, тм5, тм12, според зависи точно накъде пътуваш; в момента тм12 не е най-редовната, а тм4 и тм18 може да ги чакаш малко, а може и току-що да са минали и двата трамвая
 • пътувайки на юг от Сердика няма да се налага да ходиш до колелото на Съдебна за да хванеш редовната линия
 • по-добро обслужване на Орландовци и Илиянци може да увеличи инвестициите там
 • освобождава се мегдан някой ден тм7 да минава по евентуалния пробив и да върти зад Централна Гара при новото строителство там
и, най-вече:
 • по-малко на брой линии по основните трамвайни трасета (Борис 3 (2->1), Ботев (4->2), Мария Луиза(3->2), Графа(3->2), Каменоделска (3->1), т.н.) без намаляване на броя на мотрисите по тези трасета означава по-равномерно обслужване и по-малко чакане