Wednesday, 14 September 2022

Re: Full Dive


[2:12 PM]hellraiser: it's too early for Shark Week
[2:12 PM]erejnion: dont worry
[2:13 PM]erejnion: she will repopulate with sharks in time for Shark Week
[2:13 PM]hellraiser: not when she clearly can't feed the offspring
[2:13 PM]hellraiser: kuu
[2:13 PM]hellraiser: kukuku
[2:14 PM]erejnion: hey
[2:14 PM]erejnion: milk is for mammals, not sharks
[2:14 PM]hellraiser: but that's a landshark
[2:14 PM]erejnion: she clearly evolved from sharks, not mammals
[2:15 PM]erejnion: otherwise she'd have organs to feed her babies with
[2:15 PM]hellraiser: fucking nature

Tuesday, 22 March 2022

Re: Light novels

Many light novels don't actually provide much of a value in being light novels specifically. That's often for the lack of skills and/or care on the side of the author. Mamare is absolutely great, for example, but there really isn't much of a value in his works being exactly books.

That's something people are touching upon when they say "light novels are just anime scripts in book form."

Anyway, that's why you get such a short list now.

Saturday, 19 March 2022

Pure kino

[4:38 PM] Kurinoku: I had a fucking weird dream
[4:38 PM] Kurinoku: u were mentioned technically

Monday, 28 February 2022

Re: school pres lesbianism

[9:32 PM] erejnion: YARIKO
[9:32 PM] erejnion: SERIOUSLY
[9:32 PM] erejnion: was that what she said?
[9:32 PM] hellraiser: maybe Yoriko
[9:32 PM] hellraiser: it's a pretty great name reveal
[9:32 PM] erejnion: true
[9:33 PM] erejnion: now she might even recognize her
[9:33 PM] hellraiser: she won't of course
[9:33 PM] erejnion: it really is a tank engine
[9:34 PM] erejnion: I feel like the power of lesbianism will let her figure it out
[9:34 PM] erejnion: the way it moves
[9:34 PM] hellraiser: the most meme monster so far
[9:35 PM] erejnion: I wish all monsters were thsi meme
[9:35 PM] erejnion: beautiful
[9:35 PM] erejnion: see, I told you
[9:35 PM] erejnion: the power of lesbianism
[9:35 PM] hellraiser: that's what let her recognize her
[9:35 PM] hellraiser: not the face
[9:35 PM] hellraiser: damn
[9:35 PM] erejnion: that's cause of all the makeup she wears
[9:36 PM] hellraiser: she leaned her body back in the day
[9:36 PM] erejnion: yeah
[9:36 PM] erejnion: this anime is now 9/10 for me
[9:37 PM] erejnion: lol
[9:37 PM] erejnion: even meme outro
[9:38 PM] hellraiser: Shinkalion fags BTFO

Sunday, 30 January 2022

Regarding NNB

[8:43 PM] Kurinoku: komachan is very good
[8:43 PM] erejnion: you switched from unreliable to very good
[8:44 PM] Kurinoku: i mean very funny
[8:44 PM] Kurinoku: in a bad way

Thursday, 9 December 2021

Re: Denpa Onna

[10:19 PM] erejnion: I think I will watch Denpa Onna once again
[10:19 PM] erejnion: it's a surprisingly rewatchable anime
[10:20 PM] erejnion: you find new snapshots to take on every rewatch
[10:20 PM] hellraiser: I still think it's the pinnacle of eroticism for Shaft
[10:20 PM] hellraiser: nothing comes even close
[10:20 PM] erejnion: these are two frames all in all
[10:20 PM] erejnion: they take 1/12th of a second on screen together
[10:21 PM] hellraiser: that's how it is when you have passion for your work

Saturday, 4 December 2021

Реорганизация на трамвайните линии в София

 • скъсяване на тм11 от Княжево до Хан Кубрат
 • скъсяване на тм7 от МанЛи до Централна Гара
 • премахване на тм1
 • премахване на тм4 и тм18
 • тм3 от Захарна до Иван Вазов
 • намаляване на интервалите по тм3, тм5, тм7, тм10, тм 11, тм12
 • синхронизиране на тм10 и тм12 по Графа
 • удължаване на тм5 от Княжево до Орландовци


Негативи:
 • премахване на трамвайната връзка от Орландовци към Попа - не е особен негатив, защото така или иначе това винаги е бил заобиколен маршрут, и ако хората пътуват посока изток, обикновено слизат и ходят към Сточна Гара
 • премахване на трамвайната връзка от Илиянци към Красна Поляна/Княжево - мисля че не е особен проблем, особено предвид че прекачването ще е лесно между две по-редовни линии
 • премахване на трамвайната връзка която тм3 прави от Орландовци до ЦГ/Ботев - тя и в момента практически я няма с такива интервали
 • разчитане на един и същи интервал на трамвай от Орландовци до Княжево - в момента до Орландовци ходят повече мотриси на час отколкото тм5 имаше преди ремонта, така че там ще е нормално натоварено като за край на линията (т.е. колкото е натоварено и в Княжево). Има три километра от колелото в Княжево до там където става натоварено (Каблешков), и има пак точно 3 километра от колелото в Орландовци до Халите.

Позитиви:
 • подобряване на обслужването на Орландовци: вместо 3 линии с различни интервали, една редовна линия, която прави важни връзки
 • намаляване на интервалите по Борис 3, по България, по Стамболийски и Баучер, по К. Величков, към Захарна и Иван Вазов
 • създаване на по-удобни прекачвания: между тм5 и М1/М4, между тм5 и тм20/22, между М2 и тм11
 • удобна последна спирка на тм5
 • пътувайки на север от Сердика, би имало избор между три редовни висококапацитетни линии: М2, тм5, тм12, според зависи точно накъде пътуваш; в момента тм12 не е най-редовната, а тм4 и тм18 може да ги чакаш малко, а може и току-що да са минали и двата трамвая
 • пътувайки на юг от Сердика няма да се налага да ходиш до колелото на Съдебна за да хванеш редовната линия
 • по-добро обслужване на Орландовци и Илиянци може да увеличи инвестициите там
 • освобождава се мегдан някой ден тм7 да минава по евентуалния пробив и да върти зад Централна Гара при новото строителство там
и, най-вече:
 • по-малко на брой линии по основните трамвайни трасета (Борис 3 (2->1), Ботев (4->2), Мария Луиза(3->2), Графа(3->2), Каменоделска (3->1), т.н.) без намаляване на броя на мотрисите по тези трасета означава по-равномерно обслужване и по-малко чакане