Tuesday, 19 March 2019

The Spirit Puppet, Or Rather Her Love And Resuscitation


С гръм се отвориха очите ми, в калта ти ме хвана за ръка.
Забивам нокти, и отново се пълнят дробовете ми с живот.

Нито едно нещо няма да оставя “спомените, известни заради любов”
Нито едно нещо няма да повдигна “смъртта превзема всичко”
Само едно нещо е сигурно “е, ела с мен”
Импулсът, който ме стимулира “любимата ми кукла”

Онзи ден, някой ден, е смъртта ми. А сега прераждането ми.
Нямам собствени цели да преследвам, даже песните забравих.
Всичко в името на това да умра.

Няма нужда нищо да чувстваш, откъснат цвят
ела при мен
Няма нужда нищо да си спомняш
Ти си по-красива когато се разлагаш.

Взорът ми е нагоре към есенно небе и падащи листа
И ме изпълва чувство все едно че някой, някой ме зове.
Това ще да е гласът на единствения благ човек,
Който плака за тук спящата аз.

Онзи ден, някой ден, е смъртта ми. А сега прераждането ми.
Нямам собствени цели да преследвам, даже песните забравих.
Всичко в името на това да умра.

Песен за кукла, прехласната по смъртта. Неможеща да напусне кафезът си.
Сънува, а сънят ѝ е лек като дрямка.
Блуждаеща душа.

Translation credit: me.
Feel free to use and/or expand.

No comments:

Post a Comment